มือใหม่นั่งเครื่องบิน ตอน 2มือใหม่นั่งเครื่องบิน
การเงิน ปัจจัยสำคัญในการเดินทาง ควรประมาณค่าใช้จ่าย ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง และ พกเงินสดติดตัวให้พอใช้จ่าย ตามความจำเป็น ไม่ควรพกเงินสดติดตัวจำนวนมากซึ่งเสี่ยงต่อการสูญหายหรือถูกขโมยได้ ควรมีแหล่งเงินสำรองเผื่อไว้ในกรณีจำเป็น เช่น เช็คเดินทาง หรือบัตรเครดิตต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะจำเป็นในการซื้อของ และเช่ารถแล้ว ยังเป็นหลักฐานแสดงตัวที่มีประโยชน์ ในกรณีฉุกเฉินควรแลกเงินบาท เป็นเงินสกุลต่าง ๆ แล้วแต่ประเทศที่ท่านไป สำหรับจับจ่าย อย่างน้อย บางส่วนตั้งแต่ อยู่ในประเทศไทย และควรมีเศษเหรียญ สำหรับโทรศัพท์ด้วย กรณีการใช้บัตรเครดิตในต่างประเทศ ท่านควรแจ้งธนาคารเจ้าของบัตร เพื่อขอใช้วงเงิน ในประเทศที่ท่าน จะเดินทางไป หรือ แวะเปลี่ยนเครื่องบิน ในบางครั้งควรขออนุมัติเพิ่มวง เงินชั่วคราวไว้ เผื่อกรณีที่ต้องใช้เงินฉุกเฉิน ควรมีกระเป๋า เก็บเงิน อย่างน้อย 2 ใบ ที่เก็บไว้คนละแห่ง เพื่อแก้ไขสถานะการณ์หากกระเป๋าเงินสูญหาย ศึกษา กฎข้อบังคับทางการเงินของแต่ละประเทศ และอย่าลืมแจ้งจำนวนเงินที่ท่านมีในครอบครองต่อเจ้าพนักงานตรวจ คนเข้าเมือง


วิธีปฎิบัติ เมื่ออยู่บนเครื่องบิน

การเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน
ที่นั่งริมหน้าต่าง มีข้อดีคือท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่อยู่นอกหน้าต่างได้ แต่ในการเดินทางระยะไกล อาจไม่สะดวกหากต้องลุกออกจากที่นั่งเพื่อเข้าห้องน้ำหรือทำธุระอื่น ๆ ซึ่งจะต้องลุกเดินผ่านที่นั่งด้านข้างเคียง ในกรณีที่เป็นคนแปลกหน้า อาจทำให้เกิดความรำคาญถ้าต้องเดินเข้า-ออก หลายครั้ง แต่หากเป็นคนรู้จักกันปัญหาคงน้อยลง ในกรณีที่คาดว่าจะต้องลุกออกจากที่นั่งบ่อยครั้ง ขอแนะนำให้เลือกที่นั่งด้าน ริมทางเดินจะสะดวกกว่าค่ะ สำหรับการเลือกที่นั่งตอนหน้าหรือหลังของเครื่อง จะขึ้นกับประเภทของที่นั่งที่ท่านทำการจองไว้ แต่หากเป็นประเภทเดียวกัน การเลือกที่นั่งช่วงที่ห่างจากห้องน้ำ จะมีความเป็นส่วนตั วมากกว่า เนื่องจากผู้โดยสารที่เดินผ่านไป-มา แต่หากท่านคาดว่าจะต้องเข้าห้องน้ำหลายครั้ง หรือ ไม่สะดวกในการเดินอาจเลือกช่วงที่ใกล้ห้องน้ำก็แล้วแต่ นอกจากนี้การเลือกที่นั่งตอนหน้าจะได้รับการบริการจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก่อน ( เช่นการเสริฟอาหาร ) เนื่องจากขั้นตอนในการให้บริการ หมายเหตุ สำหรับในปัจจุบันนี้สายการบินเกือบทุกสายการบินมักกำหนดให้เป็นเที่ยวบินปลอดบุหรี่ จึงไม่จำเป็นต้องเลือกที่นั่งเป็นพื้นที่สูบบุหรี่หรือไม่สัมภาระที่นำติดตัว เมื่อท่านหาที่นั่งได้แล้ว สำหรับสัมภาระที่ท่านนำติดตัวขึ้นเครื่องไปด้วย ก็ควรจะจัดเก็บไว้ที่ช่อง เก็บของ เหนือศรีษะท่าน ( ไม่แนะนำให้วางไว้ที่พื้นด้านใต้ที่นั่งเนื่องจากข้อจำกัดด้านความปลอดภัยกรณีฉุกเฉิน ) หลังจากที่ท่านจัดเก็บข้าวของ เรียบร้อยก็ควรที่จะนั่งอยู่กับที่ก่อน ไม่ควรเดินไปเดินมา เพราะจะไปเกะกะ ขวางทางเดินคนอื่น
การคาดเข็มขัดนิรภัย
เวลานั่งอยู่บนเครื่องบินควรรัดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลา ไม่ว่าไฟสัญญาณ จะเตือนหรือไม่ก็ตามเพราะบางครั้ง เครื่องบินอาจจะตกหลุมอากาศ โดยกระทันหัน ท่านจะได้ปลอดภัย และในขณะที่เครื่องกำลังร่อนลงกรุณานั่งอยู่กับที่และรัดเข็มขัด นิรภัย ไว้ตลอดจนกว่าสัญญาณไฟรัดเข็มขัดจะดับ เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง หลังจากเครื่องบินร่อนลงสู่พื้นเรียบร้อยแล้ว และ ไฟสัญญาณดับลงแล้วเวลาเปิดช่องเก็บของเหนือศรีษะควรที่จะระมัดระวังสิ่งของ สัมภาระอาจจะตกใส่ท่าน ( กรณีนี้มีเกิดขึ้นให้เห็นเป็นประจำครับ )
การลุกออกจากที่นั่งเพื่อทำธุระ
เวลาที่ท่านต้องการใช้บริการห้องน้ำบนเครื่อง ขอความกรุณาต่อคิว และหลังจาก ใช้บริการเรียบร้อยแล้วก่อนออกจากห้องน้ำ รบกวนให้ท่าน ช่วยตรวจเช็ค ของมีค่าของท่าน โดยเฉพาะหนังสือเดินทางและกระเป๋าเงินของท่าน และขณะที่เจ้าหน้าบริการบนเครื่องกำลังปฏิบัติหน้าที่บริการอาหาร และเครื่องดื่มหรือของว่างให้กับผู้โดยสารขอความกรุณาให้ท่านนั่งอยู่ประจำที่นั่งการนั่งอยู่บนเครื่องบินนาน ๆ จะทำให้เลือดลมเดินไม่สะดวก อาจเกิดอาการเมื่อยล้า ท่านควรจะลุกออกมาจากที่นั่ง มาเดินยืดเส้น ยืดสายบ้าง แต่ต้องเป็นเวลาที่สัญญาณไฟรัดเข็มขัด ดับนะคะ หรืออาจทำกายบริหารอยู่กับที่ก็ได้ เช่น การนั่งแกว่งเท้า สะบัดข้อมือ หมุนคอ บิดตัว เป็นต้น

ขอบคุณที่ติดตามบล็อกท่องเที่ยวเกาหลีสไตล์...ลูกชาวนา
ที่มา : gustotour.com